Bator Art GalleryMALARSTWO

Barbara Frankiewicz

Ukończyła PLSP w Katowicach, a następnie ASP w Krakowie na Wydział Projektowania Form Przemysłowych. Dyplom w 1987 r. w Katedrze Barwy u prof. A. Haski i B. Suszczyńskiej. Specjalizacja w zakresie sztuki sakralnej w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Obecnie zajmuje się malarstwem, projektowaniem graficznym oraz pracą pedagogiczną.
W 2000 r. zaprezentowała swoją twórczość podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich.

 • Irysy
  olej płótno, 60x70

 • z cyklu: Ptaki cudaki
  olej płótno, 40x35

 • z cyklu: Ptaki cudaki
  olej płótno, 40x35

 • z cyklu: Eklekty
  olej płótno, 30x30

 • z cyklu: Eklekty
  olej płótno, 30x30

 • z cyklu: Eklekty
  olej płótno, 30x30

 • z cyklu: Impresje grackie
  olej płótno, 25x30

 • z cyklu: Impresje grackie
  olej płótno, 25x30

 • z cyklu: Impresje grackie
  olej płótno, 25x30

 • z cyklu: Impresje grackie
  olej płótno, 25x30

 • z cyklu: Impresje
  olej płótno, 50x40

 • z cyklu: Impresje
  olej płótno, 50x40

 • z cyklu: Impresje
  olej płótno, 50x40

 • z cyklu: Impresje
  olej płótno, 50x40

 • z cyklu: Impresje
  olej płótno, 50x40

 • z cyklu: Impresje
  olej płótno, 50x40

 • z cyklu: Impresje
  olej płótno, 40x50

 • z cyklu: Impresje
  olej płótno, 40x50

 • z cyklu: Impresje
  olej płótno, 40x50

 • z cyklu: Impresje
  olej płótno, 40x50