Bator Art GalleryMALARSTWO

Peter Gric

Wcześniej, bo w wieku 19 lat Peter zaczął odkrywać możliwości grafiki komputerowej, jako wsparcia malarskiego. Stąd później, jego wizje organiczno-surrealistycznych zostały wzbogacone przez struktury architektury i artefakty. W miejscu, gdzie był używany ołówek i notatnik artysty zaczął wzorować się na kompozycjach 3D i rozpoczął przerzucać wirtualną rzeczywistość do malarstwa, znajdując pomiędzy tymi technikami fuzję, co doprowadziło go do unikatowej techniki i charakterystycznego stylu.
Ta metoda najbardziej objawiła się w serii obrazów, nazwanych „Nienaturalne Przestrzenie”. Te obrazy opierały się na trójbocznej geometrycznej budowie czegoś takiego jak „system wirtualnych budowli” lub innych matematycznych i algorytmicznych koncepcji. Tworzenie tych obrazów stało się grą ze skomplikowaną przestrzenią i perspektywą, w celu tworzenia zazwyczaj niedostępnych miejsc w skomplikowanej sztucznej struktury powierzchni i światła. Dzięki przetwarzaniu wirtualnych koncepcji na malarstwo, artysta uczynił je dostępnymi. Starał się dać im formę i treść, przenosząc je z wirtualnego stanu w materialność.
W uzupełnieniu tych Nienaturalnych Przestrzeni, autor eksperymentuje połączenia nagich ludzi z minerałami, technologią i strukturami architektonicznymi. Pomimo faktu, że ciała w jego serii „Mnemosyne” są często fragmentaryczne i rozmazane, to autor celowo podkreśla ich elementy erotyczne. W tej serii jego fantastyczne i surrealistyczne wyobrażenia są najbardziej widoczne.
EKSPONATY Z WYSTAWY MAGICAL DREAMS III