bator art galleryCERAMIKA

Przemysław Lasak

Ukończył wrocławską ASP w pracowni Krystyny Cybińskiej w 1986 r. Za najlepszy dyplom otrzymał nagrodę rektora oraz nagrodę Ministra Kultury i Sztuki.
Po studiach zatrudniony w macierzystej uczelni, od 2002 r. na stanowisku profesora zwyczajnego. Zdobywca złotego medalu na 47 Międzynarodowym Konkursie Ceramiki Artystycznej w Farenzie (1991). Uczestnik międzynarodowych plenerów ceramicznych, m. in. "Porcelana inaczej" w Wałbrzychu.