Bator Art GalleryMALARSTWO

Bartek Leszczyna

Jest absolwentem Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie. Dyplom w pracowni prof. Leona Tarasewicza obronił w 1999 roku z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem (aneks do dyplomu obronił w Pracowni Technologii i Technik Malarstwa Ściennego u prof. Edwarda Tarkowskiego). We wcześniejszym okresie studiów pracował m. in. pod kierunkiem prof. Jana Tarasina.
W 2014 roku zdobył I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Malarskim Warszawski Pejzaż, zorganizowanym przez Fundację Sztuki Polskiej Art Gersonica w ramach projektu "Warszawa. Miasto sztuki. Miasto artystów"
Wystawiał w Warszawie, Zakopanem, Lublinie i Dublinie, brał też udział w wielu wystawach zbiorowych w Polsce i w Irlandii. W 2000 roku zdobył I miejsce i główną nagrodę w dziedzinie malarstwa na I Międzynarodowym Festiwalu Działań Teatralnych i Plastycznych „Zdarzenia” w Tczewie.

  • Widok na Żywiec ze Skrzycznego
    olej płótno, 24x33

  • Na szczycie Klimczoka
    olej płótno, 24x30

  • Beskidzkie zbocze
    olej płótno, 35x40