bator art galleryMALARSTWO

Andrzej Piecha

Ukończył Akademię Sztuk Pięknych. Malował pejzaże, sceny rodzajowe. Był dojrzałym twórcą o olbrzymim dorobku artystycznym, zrzeszonym w Związku Polskich Artystów Plastyków. Uprawiał głównie malarstwo sztalugowe w technice olejnej.
Twórczość Andrzeja Piechy skłania do refleksji. Przyciągając swą barwną powierzchownością wciąga obserwatora w głębię jego własnej podświadomości. Obrazy pozornie wesołe tchną smutkiem, poczuciem tęsknoty za czymś niedookreślonym. To wspaniałe dzieła, na które patrzeć można godzinami, a wciąż pozostają one dla nas intrygującą zagadką.
Agnieszka Burek.
Artysta zmarł w styczniu 2013 r.

  • Deszczowy tramwaj
    olej płyta, 50x70

  • Tramwaj błękitny
    olej płyta, 50x70

  • Kobieta w okularach
    olej płótno, 60x50