bator art galleryMALARSTWO

Grzegorz Ptak

W latach 1993–97 był uczniem kieleckiego plastyka. W 1997 r. rozpoczyna naukę w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego, gdzie w 2002 r. broni dyplomu z malarstwa (wyróżnienie) w pracowni prof. J. Wrońskiego. Wraz z żoną Mariolą prowadzi projekt o nazwie TEATR KSIĘŻYC oraz wydają książki dla dzieci. Zajmują się edukacją artystyczną dzieci i młodzieży.