bator art galleryMALARSTWO

Mariola Ptak

Absolwentka Instytutu Sztuki w Cieszynie. Uprawia malarstwo sztalugowe oraz zajmuje się ceramiką. Wraz z mężem, Grzegorzem stworzyła TEATR KSIĘŻYC. Zajmuje się również wychowaniem baletowym i plastycznym dzieci.