bator art galleryMALARSTWO

Jan Rusnok

Malarstwo studiował w katowickiej filii krakowskiej ASP. Do 1990 roku mieszkał w Czeskim Cieszynie. Tam też tworzył i aktywnie uczestniczył w działaniach środowiska twórców skupionych w Sekcji Literacko - Artystycznej przy ZG PZKO. Teraz mieszka na Pomorzu, bywa na Zaolziu, a tworzy i eksponuje swoje obrazy od Pomorza do Zaolzia, jak również w Niemczech.

  • P2013-3
    olej płyta, 55x55

  • 2009-8
    olej płótno, 60x70

  • 2008-6
    olej płótno, 30x30