bator art galleryMALARSTWO

Bożena Sawicka

W 1986 r. otrzymała od Ministra Kultury i Sztuki uprawnienia do wykonywania zawodu artysty malarza. Działalność artystyczną i wystawienniczą prowadzi od 1976 r. Jej prace znajdują się w zbiorach instytucji i osób prywatnych w: Polsce, Argentynie, Francji, Holandii, Niemczech, Szwajcarii i USA. Zajmuje się również aranżacją ścienną. Jest członkiem Związku Stowarzyszenia Artystów RP.

  • miniatury kwiatowe 9x13

  • miniatury kwiatowe 15x10

  • miniatury kwiatowe 19x13

  • miniatury kwiatowe 21x15

  • miniatury kwiatowe 13x13

  • miniatury kwiatowe 15x15