bator art galleryMALARSTWO

Alicja Słaboń-Urbaniak

Urodzona w Krakowie. Dyplom Akademii Sztuk Pięknych w 1988 r. Za pracę dyplomową otrzymała wyróżnienie i medal.
Artystka pokazywała swoje prace na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Stale współpracuje z galeriami w Europie, Japonii i w Polsce. Jej prace znajdują się w kolekcjach muzealnych i prywatnych USA, Japonii, Niemczech, Francji i w Skandynawii. Udział w targach sztuki na Tajwanie. Wiele jej prac zakupił też Konsulat RP w Berlinie.

  • Kaczeńce i tarnina
    olej płótno, 65x81

  • Miasteczko czarnych kotów
    olej płótno, 65x81

  • W zatoce
    olej płótno, 60x50