bator art galleryMALARSTWO

Renata Szpunar-Kubczyk

1990-95 - studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w pracowniach prof. Jana Szancenbacha i prof. Jerzego Nowosielskiego.
1995 - dyplom: cykl malarstwa “Wnętrze”.
1996-98 studia podyplomowe w zakresie sztuki sakralnej w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
1999 - dyplom: cykl malarstwa “Powrót syna marnotrawnego”.
Zajmuje się malarstwem w technikach olej, akryl, akwarela, gwasz oraz rysunkiem, drzeworytem, fotografią. Pisze eseje o sztuce, podróży, Grecji. Odbyła wielokrotne podróże w celach twórczych do Grecji, a także Włoch, Francji, Holandii, Belgii, Niemiec, Szwajcarii, Czech, Hiszpanii, Czarnogóry i na Ukrainę.
Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków i Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Prace w kolekcjach polskich, a także we Francji, USA, Włoszech, Niemczech, oraz w kolekcji Uniwersytetu Prawa w Berlinie.

  • Pola Toskanii
    olej płótno, 50x78

  • Martwa natura z dynią
    akryl płótno, 85x120