bator art galleryMALARSTWO

Halina Tymusz

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Grafiki w Katowicach. Dyplom w 1985 r. u prof. T. Grabowskiego i A. S. Kowalskiego. W 1986 r. otrzymała stypendium Ministra Kultury i Sztuki.
Jej prace znajdują się w wielu muzeach i prywatnych kolekcjach na całym świecie.