bator art galleryMALARSTWO

Krzysztof Wiśniewski

Ukończył Wydział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Malarstwo studiował u prof. M. Ziomka, zaś rysunek pod kierunkiem J. Gołasia. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, Oddział w Toruniu. Nagradzany był wielokrotnie na przeglądach artystycznych w kraju.
W 2008 roku zdobywa Nagrodę Prezydenta Miasta za obraz pt. „Pustki”. Rok później na VI Triennale Plastyki Włocławskiej otrzymuje Wyróżnienie. W XVII edycji w 2010 roku „Włocławskich impresji” jest laureatem pierwszej nagrody za malarski obraz pt. „Spotkanie”.
Oto co napisała Krystyna Kotula o twórczości lipnowskiego artysty: Krzysztof Wiśniewski znany jest z obrazów, w których chwyta moment, kiedy z niczego wyłania się, rodzi coś – parasol, dzwonek, tron kamienny (…). Tym razem z ulubionych rekwizytów zbudował ciekawy, prowincjonalny czy peryferyjny zakątek, niemal realistyczną przestrzeń. To pozorne odejście od poetyckiej metafizyki pokazało jeszcze bardziej solidność warsztatu malarza. Na swych płótnach wyczarował poetyckie klimaty tajemniczych, nieodgadnionych przestrzeni. Jego wielobarwne obrazy o magicznej aurze czy niedomówienia zawsze przyciągają publiczność, a w tym roku (2010) przyniosły malarzowi główną nagrodę.
Jego nauczyciel, prof. M. Ziomek między innymi napisał: Krzysztof Wiśniewski to artysta o dużej świadomości artystycznej (…) swoją twórczością wpisuje się w nurt malarstwa metafory poetyckiej.

  • Spokojna zatoka
    olej płótno, 120x110

  • Wieczór w turkusowej satynie
    olej płótno, 80x120