Bator Art GalleryMALARSTWO

Ernest Zawada

Jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej. W latach 1991-1995 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1995 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. S. Gierowskiego.
Swoje prace prezentował na licznych wystawach indywidualnych oraz kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki.
Zajmuje się malarstwem sztalugowym, grafiką, malarstwem ściennym i instalacją. Jest autorem happeningów m.in. „Drabiny do nieba”, „Eurokorona”, „W poszukiwaniu innej przestrzeni”, „Buty”. Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach w kraju i za granicą, m.in. w Muzeum Okręgowym w Bielsku-Białej, Muzeum Sztuki w Acco (Izrael) oraz w Watykanie.

  • Irysy
    olej płótno, 70x100
    SPRZEDANY